loading

21Skoraj nič-energijski Vrtec Kamnitnik

Planiranje skoraj nič-energijskega Vrtca Kamnitnik

Občina Škofja Loka namerava zgraditi enega od energetsko najbolj učinkovitih vrtcev v Sloveniji. Predstavljen bo proces planiranja, ki izhaja iz analize obstoječe rabe vrtcev do procesa izdelave projektne dokumentacije, ki zadošča visokim zahtevam Eko sklada po pridobitvi nepovratnih sredstev.

Vrtec bo opremljen s sistemom merjenja energije in vode, integriranim v občinski informacijski sistem, kar omogoča obvladovanje rabe energije, skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami sistemov upravljanja z energijo.

Naslov:
Vrtec Kamnitnik
Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka
Slovenija

Kontakt:
T. +386 4 511 23 00
E. obcina@skofjaloka.si
www.skofjaloka.si

Odpiralni čas:
Po dogovoru

Ciljna/-e skupina/-e:
– Interesenti
Strokovnjaki
– Turisti

Ogled je možen po najavi.

Flyer Download

Novice

glej vse novice