loading

Projekt NEKTEO (Nachhaltige Energie für Kommunen / Trajnostna energija za občine) je projekt, ki ga financira EU med avstrijsko Koroško in Slovenijo v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Med projektom se izvajajo trajnostne in trajne dejavnosti za stopnjevanje energetske učinkovitosti v občinah, s čimer se krepi prehod k obnovljivim virom energije. S tem bodo doseženi podnebni cilji na regionalni ravni.

Cilj je ozaveščanje glede naslednjih tem:

  • Energetska učinkovitost
  • Varčevanje z energijo
  • Koriščenje obnovljivih virov energije
  • Zaščita podnebja

Novice

glej vse novice