loading

20Sistem upravljanja z energijo

Občina Škofja Loka

Občina Škofja Loka v okviru sistema upravljanja z energijo izvaja vrsto aktivnosti, ki omogočajo nižanje rabe energije ter okoljskih emisij. V letih 2013-2015 je bila izvedena energetska sanacija ovojev stavb sedmih objektov, kar predstavlja 32 %
vseh javnih objektov v občinski lasti. Vzpostavljen je celosten energetski informacijski sistem za javne stavbe Občine.

Za svoja prizadevanja na področju energetske učinkovitosti je, kot prva občina v Sloveniji, leta 2016 s strani Časopisa Finance na Dnevih energetikov dobila priznanje za energetsko učinkovito ustanovo.

Naslov:
Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka
Slovenija

Kontakt:
T. +386 4 511 23 00
E. obcina@skofjaloka.si
www.skofjaloka.si

Odpiralni čas:
Po dogovoru

Ciljna/-e skupina/-e:
– Interesenti
Strokovnjaki
– Turisti

Ogled je možen po najavi.

Flyer Download

Novice

glej vse novice