loading

17Osnovna šola Žiri

Uporaba obnovljivih virov energije v šoli

Na stavbi Osnovne šole Žiri se je postavila Fotovoltaična elektrarna, izvedla se je energetska sanacija dela stavbe in menjava energenta za ogrevanje (toplotna črpalka) – aktivnosti so se izvedle v okviru projekta REAAL – energetska učinkovitost stavb, v letih 2009-2015, Švicarski program sodelovanja.

Naslov:
Jobstova cesta 22
4226 Žiri
Slovenija

Kontakt:
T. +386 4 50 50 700
E. obcina.ziri@ziri.si
www.ziri.si

Odpiralni čas:
Po dogovoru

Ciljna/-e skupina/-e:
– Interesenti
Strokovnjaki
– Turisti

Ogled je možen po najavi.

Flyer Download

Novice

glej vse novice