loading

7Hidroelektrarna Solkan

Elektrarna kot Objekt raziskave

HE Solkan je bila zgrajena na podlagi študije Osnovni energetski projekt reke Soče iz leta 1959, ki je predvideval energetsko izrabo spodnjega dela reke Soče. Gre za izkoristek padca 20 m od iztoka HE Plave do državne meje z Italijo. Elektrarna izrablja moč vodnega  padca za pridobivanje električne energije. Razpoložljiva moč je odvisna od vodnega padca in pretoka vode. Tako obstajajo hidroelektrarne z majhnim instaliranim pretokom (nekaj 10 m³/s) a velikim padcem (nekaj 100 m) kakor tudi elektrarne z velikim instaliranim pretokom (nekaj 1.000 m³/s) a majhnim padcem.

Naslov:
5000 Nova Gorica
Slovenija

Kontakt:
T. +386 05 335 03 66
E. Robert.maleckar@nova-gorica.si

Odpiralni čas:
Po dogovoru

Ciljna/-e skupina/-e:
– Interesenti
Strokovnjaki
– Turisti
– Mladi

Flyer Download

Novice

glej vse novice