loading

3Čhe Avče

Črpalna hidroelektrarna Avče

ČHE Avče je začela obratovati leta 2010. Instalirana moč turbine znaša 185 MW in letno proizvede 426 GWh električne energije, kar je približno toliko kot jo porabijo vsa gospodinjstva v Severni in Južni Primorski regiji skupaj.

Črpalna hidroelektrarna Avče tako pomembno prispeva k reševanju problematike neugodne strukture električne energije, saj proizvaja vršno energijo, ki je v Sloveniji stalno primanjkuje. S svojo napredno tehnologijo – je med prvimi reverzibilnimi črpalnimi elektrarnami s spremenljivo hitrostjo vrtenja v črpalnem režimu v Evropi, pa prinaša tudi vrsto drugih pridobitev: sistemske rezerve, regulacijo napetosti, kompenzacijo jalove energije in tako izboljšuje obratovanje elektroenergetskega sistema.

Naslov:
5213 Kanal
Slovenija

Odpiralni čas:
Po dogovoru

Ciljna/-e skupina/-e:
– Interesenti
Strokovnjaki
– Turisti
– Otroci & Mladi

Flyer Download

Novice

glej vse novice