loading

29Energie Mondi / Kelag Lavanttal

Daljinsko ogrevanje in plavanje iz energijsko samozadostne tovarne papirja

Podjetje Mondi proizvaja celulozo in papir ter električni tok in toploto na osnovi lesne biomase. Za daljinsko ogrevanje krajev Wolfs­­berg in Frantschach-St. Gertraud daje na voljo odpadno toploto, ki bi sicer ostala neporabljena.

Celotna potrebna energija (električna energija) za stadionsko kopališče Wolfsberg prihaja izključno iz ekoloških virov oz. iz obnovljivih virov energije. Toplota se proizvaja izključno na osnovi biomase, katera je izdelana pri podjetju Mondi s sedežem v občini Frantschach, v teku proizvodnje celuloze in papirja.

Naslov:
Frantschach 5,
9413 St. Gertraud
Austria

Kontakt:
T. +43 4352 5300
E. contact.frantschach@mondigroup.com
www.mondigroup.com

Odpiralni čas:
Po dogovoru

Ciljna/-e skupina/-e:
Interesenti
Strokovnjaki
– Turisti
– Mladi

Skupinsko vodenje je mogoče po predhodni najavi.

Novice

glej vse novice